Јавни позив за учешће у јавној расправи о предлогу Националне стратегије за младе 2015-2025

Одлуком Владе Републике Србије, 31. јула 2014. године, образована је Радна група за израду Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године и акционог плана за њено спровођење за период од 2015. до 2018. године која је кроз рад  осам тематских група (око 80 учесника из владиног, невладиног и пословног сектора, стручњака за омладинску политику изабраних путем јавног позива и представника младих) и низ консултација са заинтересованим субјектима омладинске политике  израдила Први радни нацрт Националне стратегије за младе који је 2. октобра постављен на званичну интернет страницу Министарства омладине и спорта како би сви заинтересовани могли да попуњавањем обрасца за коментаре дају своје сугестије.

Прослеђени су позиви канцеларијама за младе и удружењима из Јединствене евиденције да проследе коментаре на радни нацрт. Како би се омогућило укључивање што шире јавности у наведени процес, Министарство омладине и спорта је у сарадњи са ресурс центрима програма Млади су закон, током октобра организовало 14 округлих столова на којима је разматран први радни нацрт стратегије.

На округлим столовима учешће је узело око 1300 представника локалних власти, удружења, ђачких парламената, канцеларија за младе, студентских организација, привредних субјеката, медија, стручне јавности и младих.

Посебан, 15. округли сто је био организован са међународним партнерима. Сви коментари који су пристигли и онлајн и изнети на округлим столовима били су разматрани од стране Радне групе и тематских група, тако да је до краја октобра припремљен Предлог националне стратегије за младе 2015-2025.

Јавна расправа о Предлогу националне стратегије за младе 2015-2025 спроводи се од 5. до 25. новембра 2014. године кроз организовање трибина и округлих столова и достављање онлајн коментара. Предлози, иницијативе, сугестије и коментари достављају се до 25. новембра попуњавањем обрасца за коментаре и слањем електронским путем на адресу omladina@mos.gov.rs.

Саставни део овог јавног позива чине:

  • Одлука о образовању Радне групе
  • Решење о измени састава Радне групе
  • Закључак о јавној расправи
  • Програм јавне расправе
  • Предлог Националне стратегије за младе 2015-2025
  • Образложење Националне стратегије за младе
  • Распоред одржавања јавних трибина
  • Образац за коментаре

Документа за јавну расправу можете преузети ОВДЕ.

Top