Jавни конкурс за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора - Јавни конкурс за подршку промоцији европских могућности за младе

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА:

 

  1. Јавни конкурс за подршку промоцији европских могућности за младе

Рок за достављање предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Право учешћа на конкурсу

Право учешћа на конкурсу имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези, под условом да су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12) коју води ово министарство.

  Конкурсна документација

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката, као и Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12 и 11/13), може се преузети на званичној интернет презентацији Министарства омладине и спорта, као и лично у Министарству омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, трећи спрат, канцеларија број 335.

За додатне информације можете се обратити на број телефона: + 381 11 311 71 64 или путем електронске поште на адресу:

omladina@mos.gov.rs

Top