Јавне трибине о Предлогу националне стратегије развоја спорта

Учесници у јавној расправи су представници државних органа, кровних невладиних организација, као и сви заинтересовани субјекти, правна и физичка лица која учествују у систему спорта.

Јавну расправу о Предлогу стратегије организуje Министарство омладине и спорта, путем интернета и путем јавних трибина. Јавне трибине се организују у сарадњи са градовима/општинама, Спортским савезом Србије, Покрајинским секретаријатом за спорт и омладину и територијалним спортским савезима.

Јавне трибине биће организоване у:

  • Сомбору, 19. августа 2014. године у 11.00 часова у сали Скупштине града Сомбора, Трг Цара Уроша 1
  • Крагујевцу, 21. августа 2014. године у 12.00 часова у сали Скупштине града Крагујевца, Трг слободе 3
  • Нишу, 25. августа 2014. године у 12.00 часова у сали Скупштине града Ниша, Улица 7. јула 2
  • Новом Саду, 27. августа 2014. године у 10.00 часова године у сали Скупштине АП Војводине, Владике Платона бб
  • Београду, 29. августа 2014. године у 09.00 часова у сали Градске  општине Стари град, Македонска 42

Тим Министарства предводиће у Новом Саду и Београду министар омладине и спорта Вања Удовичић. Поред њега биће присутни и државни секретар за спорт Предраг Перуничић, помоћник министра за спорт мр Драган Атанасов, који ће бити присутни и у осталом општинама/градовима.

 По окончању јавне расправе, Министарство ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправии коначну верзију Предлога националне стратегије развоја спорта у Републици Србији за период 2014. - 2018. године и акционог плана за њену примену, за разматрање и одлучивање на седници Владе Републике Србије. Очекује се усвајање националне стратегије у последњем кавратлу ове године.

Top