Јавна расправа о Нацрту законa о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту 2013. године

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ДОПИНГА У СПОРТУ 2013. ГОДИНЕ
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ ДОПИНГА У СПОРТУ 
Радна група за припрему текста радне верзије Закона о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту, коју је формирао министар омладине и спорта, израдила је радну верзију Закона о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту. Јавна расправа о радној верзији закона о изменама и допунама закона спроводи се до 15. јануара 2014. године, а по окончању јавне расправе, Министарство омладине и спорта сачиниће коначну верзију Предлога закона о изменама и допунама закона за разматрање и одлучивање на седници Владе Републике Србије. Сви заинтересовани своје коментаре могу доставити поштом Министарству омладине и спорта, Кабинет министра, са назнаком „За радну верзију Закона о изменама и допунама Закона о спречавању допинга”, Булевар Михајла Пупина број 2,11000 Београд, или путем обрасца за коментаре, на е-пошту: zakon.doping@mos.gov.rs Радна верзија Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту Величина: 156 КB ПРЕУЗИМАЊЕ Образложење - Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о спречавању допинга у спорту Величина: 70 КB ПРЕУЗИМАЊЕ Решење о образовању радне групе за припрему текста нацрта закона Величина: 453 КB ПРЕУЗИМАЊЕ Образац за коментаре Величина: 61КB ПРЕУЗИМАЊЕ
Top