Боровчанин: Оснажити активизам младих Рома

Државни секретар за омладину Ненад Боровчанин сматра да су млади Роми носиоци унапређења живота најбројније мањинске заједнице у Србији и да је њихова идеја о формирању омладинске уније или асоцијације добра, јер ће уједињени лакше реализовати своје циљеве и успоставити партнерство са државом.

Он је нагласио како ће Министарство омладине и спорта наставити да оснажује младе Роме и подржава њихов активизам усмерен ка укључивању у све друштвене токове како би заједно створили друштво једнаких шанси које имају све грађанке и грађани наше земље.

“ Укључивањем у процесе који им унапређују живот и успостављањем партнерства са државом, њихова мањинска заједница добија будућност”, закључио је Боровчанин.

Државни секретар за омладину Ненад Боровчанин нагласио је да Министарство омладине и спорта активно учествује у припреми преузимања председавања Србије ОЕБС-ом и да су млади приоритет у агенди наше земље.

Конференцију „Млади Роми и Синти: активизам, учешће, безбедност“ организовала је Канцеларија за људска и мањинска права у сарадњи са Министарством омладине и спорта и ОЕБС/ОДИХР-ом у Београду са циљем размене искустава на теме оснаживања и социјалне инклузије кроз омладински активизам, учешће младих у политици и демократским процесима и безбедност Рома и Синта.

Top