Вести

Datum: 27.05.2022

Javna nabavka 2022: Radovi na prilagođavanju sportske hale Vrnjačka Banja, za potrebe osoba sa invaliditetom

Datum: 18.03.2022

Javna nabavka N14/2022: Izrada strategije komunikacije Ministarstva sa ciljnim grupama

Datum: 18.03.2022

Javna nabavka N13/2022: Pres kliping

Datum: 26.11.2021

Javna nabavka N 10/2021: Konferencija o omladinskoj politici u Srbiji

Datum: 19.11.2021

Javna nabavka N 2/2021 – Paketići za decu

Datum: 12.11.2021

Javna nabavka N 17/2021 - Usluga licence za antivirusni program

Datum: 12.11.2021

Javna nabavka N 30/2021 - Usluge fotokopiranja, skeniranja i štampanja

Datum: 08.11.2021

Javna nabavka N 36/2021 - Usluge održavanja sajta

Datum: 29.10.2021

Javna nabavka N 21/2021 – Usluga bezbednost i zdravlje na radu

Datum: 29.10.2021

Javna nabavka N 37/2021 – Akt o informacionoj bezbednosti


Stranica 2 od 19
Top