Вести

Датум: 26.11.2021

Јавна набавка Н 10/2021: Конференција о омладинској политици у Србији

Датум: 19.11.2021

Јавна набавка Н 2/2021 – Пакетићи за децу

Датум: 12.11.2021

Јавна набавка Н 17/2021 - Услуга лиценце за антивирусни програм

Датум: 12.11.2021

Јавна набавка Н 30/2021 - Услуге фотокопирања, скенирања и штампања

Датум: 08.11.2021

Јавна набавка Н 36/2021 - Услуге одржавања сајта

Датум: 29.10.2021

Јавна набавка Н 21/2021 – Услуга безбедност и здравље на раду

Датум: 29.10.2021

Јавна набавка Н 37/2021 – Акт о информационој безбедности

Датум: 21.10.2021

Јавна набавка Н 12/2021 - Услуге одржавања и поправке рачунарске опреме

Датум: 14.10.2021

Јавна набавка Н 5/2021 - Услуге одржавања и поправке службених аутомобила

Датум: 23.08.2021

Јавни позив за јавну набавку: Радови на санацији и реконструкцији постојећих објеката за спорт и рекреацију - спортских терена, града Краљево


Страница 1 од 17
Top