Вести

Датум: 16.11.2020

Н-8/2020 - Антивирусне лиценце и антивирусна заштита, набавка без примене ЗЈН

Датум: 30.10.2020

Н-7/2020 - Поправка и одржавање возила, набавка без примене ЗЈН

Датум: 28.10.2020

Н-6/2020 - Услуге безбедности и здравља на раду, набавка без примене ЗЈН

Датум: 22.10.2020

Н5-2020 - Осигурање возила, набавка без примене ЗЈН

Датум: 18.08.2020

Јавна набавка 1.1.9/2020 - Платформа за исцртавање (мапирање) мрежне топологије, идентификацију, аутентификацију и контролу портова мрежних уређаја

Датум: 29.07.2020

Јавна набавка 10/2020 - Одржавање књиговодственог софтвера

Датум: 24.07.2020

Јавна набавка 1.2.21 - Редизајнирање, унапређење и одржавање сајта

Датум: 06.07.2020

Јавна набавка 11/2020 - Одржавање и поправка службених аутомобила

Датум: 05.06.2020

Јавна набавка О-4/2020 - Услуге посредовања приликом куповине авионских и других карата и резервација смештаја

Датум: 05.06.2020

Јавна набавка О-3/2020 - Организовање догађаја и спровођење активности у оквиру међународне сарадње


Страница 5 од 19
Top