Резултати Јавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели финансијских средстава за програме и пројекте подршке развоју и спровођењу омладинске политике.

С циљем подстицања развојних програма и пројеката у омладинском сектору у складу са циљевима Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године и активностима из Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе и пружања стручно-техничке подршке Министарству у организацији и спровођењу скупова младих, удружења младих, удружења за младе и њихових савеза и канцеларија за младе, ради разматрања праваца развоја омладинских политика у региону, Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике, на основу предлога комисије, од пристиглих 24 предлога, одабрало четири програма и пројекта који ће се финансирати у укупном износу од 19.980.100,00 динара, и то:

ЦИЉ 1: Подстицање развојних програма и пројеката у омладинском сектору у складу са циљевима Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године и активностима из Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2018. до 2020. године,  подржаће се три програма у укупном износу од 18.000.000,00 динара;

ЦИЉ 2: Сусрети младих, удружења младих, удружења за младе и њихових савеза и канцеларија за младе ради разматрања праваца развоја омладинских политика у региону и учешћа у догађајима које тим поводом организује Министарство омладине и спорта, подржаће се један пројекат у укупном износу од 1.980.100,00 динара.

Резултате Jавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике можете преузети ОВДЕ. Резултате јавног конкурса можете преузети ОВДЕ.

 

Top