Позив за укључивање у консултативни процес поводом израде Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе, за период од 2018. до 2020. године

У складу са начелима омладинске политике и досадашњом праксом у поступцима припреме прописа и јавних политика, Министарство омладине и спорта позива све заинтересоване, а посебно младе, представнике/це удржења младих и за младе као и локалних канцеларија за младе, да се укључе у процес израде будућег трогодишњег Акционог плана за спровођење Националне стратегије за младе. Консултативни састанци представљају прилику да се заједнички осврнемо на до сада постигнуте резултате дефинисане Стратегијом, као и да дефинишемо предлог приоритета за период до 2020. године. Кроз серију од 5 састанака, желимо да заједно са младима и онима који представљају њихове интересе, дефинишемо предлоге активности, мера и индикатора за наредни Акциони план.

Консултативни састанци ће бити организовани током децембра у Београду, Палата Србија, по тематским целинама и следећем распореду:

  1. Запошљивост и запосленост младих, 21. децембар;
  2. Развој компетенција и активно учешће младих у друштву, 22. децембар;
  3. Здравље, благостање и безбедност младих, 26. децембар;
  4. Информисање, култура и мобилност младих, 27. децембар; и
  5. Друштвено укључивање младих из категорија у ризику од социјалне искључености, 27. децембар.

Молимо све заинтересоване да своје учешће на одабраном консултативном састанку потврде најкасније 3 дана пре дефинисаног термнина путем мејла omladina@mos.gov.rs или телефона 011 3014 309. За учеснике који не живе на територији Београда, уколико је потребно обезбедити надокнаду трошкова пута (у висини повратне аутобуске карте), потврда учешћа на одабраном консултативном састанку треба да буде достављена најкасније до 15. децембра у 12 часова.

Време одржавања састанка и радна агенда биће достављени свима који потврде своје учешће.

Top