Poziv za uključivanje u konsultativni proces povodom izrade Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade, za period od 2018. do 2020. godine

U skladu sa načelima omladinske politike i dosadašnjom praksom u postupcima pripreme propisa i javnih politika, Ministarstvo omladine i sporta poziva sve zainteresovane, a posebno mlade, predstavnike/ce udrženja mladih i za mlade kao i lokalnih kancelarija za mlade, da se uključe u proces izrade budućeg trogodišnjeg Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade. Konsultativni sastanci predstavljaju priliku da se zajednički osvrnemo na do sada postignute rezultate definisane Strategijom, kao i da definišemo predlog prioriteta za period do 2020. godine. Kroz seriju od 5 sastanaka, želimo da zajedno sa mladima i onima koji predstavljaju njihove interese, definišemo predloge aktivnosti, mera i indikatora za naredni Akcioni plan.

Konsultativni sastanci će biti organizovani tokom decembra u Beogradu, Palata Srbija, po tematskim celinama i sledećem rasporedu:

  1. Zapošljivost i zaposlenost mladih, 21. decembar;
  2. Razvoj kompetencija i aktivno učešće mladih u društvu, 22. decembar;
  3. Zdravlje, blagostanje i bezbednost mladih, 26. decembar;
  4. Informisanje, kultura i mobilnost mladih, 27. decembar; i
  5. Društveno uključivanje mladih iz kategorija u riziku od socijalne isključenosti, 27. decembar.

Molimo sve zainteresovane da svoje učešće na odabranom konsultativnom sastanku potvrde najkasnije 3 dana pre definisanog termnina putem mejla omladina@mos.gov.rs ili telefona 011 3014 309. Za učesnike koji ne žive na teritoriji Beograda, ukoliko je potrebno obezbediti nadoknadu troškova puta (u visini povratne autobuske karte), potvrda učešća na odabranom konsultativnom sastanku treba da bude dostavljena najkasnije do 15. decembra u 12 časova.

Vreme održavanja sastanka i radna agenda biće dostavljeni svima koji potvrde svoje učešće.

Top