Помоћница министра на еврпској конференцији о младима

Конференција ће окупити учеснике из 37 европских земаља, како званичнике институција које се баве младима, тако и представнике младих из невладиног сектора. Циљ конференције је промоција приступа правима као значајног начина побољшања самосталности младих и њиховог учешћа у друштвеном животу. У том смислу, догађај ће бити прилика за започињање дијалога и размену добре праксе о стратегијама и политикама ради искорењивања препрека које младима онемогућавају пун приступ правима, као и квалитетан прелаз из детињства у одрасло доба. Поред тога, Конференција ће поставити оквир за будућу расправу о структурираном дијалогу, који се односи на оснаживање младих за политичку партиципацију. Након Конференције планирано је одржавање уобичајеног састанка званичника институција за младе.

Поред представника Министарства омладине и спорта, овом скупу ће присуствовати и представници Кровне организације младих Србије (КОМС) и Националне асоцијација практичара и практичарки омладинског рада (НАПОР).

Top