MOС као пример добре праксе у области сарадње државног и цивилног сектора

Министарство омладине и спорта има значајно искуство у сарадњи са цивилним сектором које је у највећој мери и иницирало оснивање овог министарства.  Министарство такође укључује цивилни сектор у све важне процесе свог деловања, од укључивања цивилног сектора у креирање стратешких и законских докумената до заједничког спровођења омладинске политике кроз годишње финансирање програма и пројеката из области омладинског сектора.Снежана Клашња, панел дискусија

У оквиру панела „Сви на истом задатку – сарадња државног и цивилног сектора“, помоћник министра за омладину Снежана Клашња истакла је да суштина успеха у сарадњи лежи у поверењу.

„Као што је децентрализација надлежности различитих нивоа власти суштински питање поверења, исто је за успех у сарадњи државног и цивилног сектора кључно поверење државе у капацитете цивилног сектора и обрнуто, као и свест да отварањем простора за већи утицај невладиног сектора долазимо до синергичног деловања у заједничким циљевима, а то је унапређење квалитета живота свих грађана и грађанки. То подразумева свакако уклањање  предрасуда да су државни службеници бирократе без одговарајуће стручности и да је цивилни сектор скуп страних плаћеника који раде против интереса државе и народа", поручила је Клашња.

Министарство омладине и спорта, такође, препознаје значај волонтирања и активно се бави промовисањем и стимулисањем културе волонтирања.

У оквиру панела „Између идеала и стварности – статус и даљи развој волонтеризма у Републици Србији“, Александар Воштић, шеф Одсека за стратешке, нормативне и аналитичке послове нагласио је да је Министарство омладине и спорта препознато од стране цивилног сектора као значајан партнер у иницирању анализе ефеката постојећег Закона о волонтирању, као и да заједно са надлежним министарством, Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и колегама из цивилног сектора у оквиру формиране Радне групе ради на формулисању предлога за унапређење законског оквира за волонтирање.

Снежана Клашња, панел дискусија

Top