Гаранција за младе - искуства европских држава

Имајући у виду да је незапосленост највећи изазов за младе у Републици Србији, али и у чланицама Европске уније, основни циљ скупа огледао се у детаљнијем упознавању Републике Србије са регулаторним оквиром ЕУ за подршку младима приликом преласка из света образовања у свет рада, као и да се кроз размену искустава различитих земаља о примени програма који се спроводе ради смањења незапослености и неактивности младих, јасније сагледају изазови и могућности њиховог превазилажења.

Милано, ЕУ, МОС

Током тродневног догађаја, представници делегације из Републике Србије су били у прилици да својим презентацијама и излагањима колегама из иностранства представе нормативно-стратешке оквире усмерене ка побољшању запошљивости младих, тренутном стању на тржишту рада и статистичке податке о младима, као и мере које се предузимају у циљу бољег повезивања образовања и тржишта рада.

На основу предочених искустава, сви учесници скупа, међу којима је била и помоћник министра за омладину Снежана Клашња, сложили су се да је потребно даље радити на унапређењу сарадње релевантних институција на националном нивоу како би се успоставила сврсисходна координација активности у пружању интегрисаних услуга младима за њихово запослење, уз посебно посвећивање пажње младима који нису у образовању, нису запослени, нити на обукама – тзв. NEET категорија.

Милано, ЕУ, МОС

Овај догађај у виду учења и размене праксе, представља део сталне подршке Европске фондације за обуку партнерским земљама, посебно земљама у процесу приступања Европској унији, у погледу развоја и примене интегрисане стратегије подршке транзицији младих људи из образовања на тржиште рада.

Прилику да учествују у догађају имали су представници државних органа надлежних за образовање, рад и запошљавање, омладину и спорт, Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, као и представници цивилног сектора који се баве запошљавањем и предузетништвом младих из Републике Србије.

Top