Garancija za mlade - iskustva evropskih država

Imajući u vidu da je nezaposlenost najveći izazov za mlade u Republici Srbiji, ali i u članicama Evropske unije, osnovni cilj skupa ogledao se u detaljnijem upoznavanju Republike Srbije sa regulatornim okvirom EU za podršku mladima prilikom prelaska iz sveta obrazovanja u svet rada, kao i da se kroz razmenu iskustava različitih zemalja o primeni programa koji se sprovode radi smanjenja nezaposlenosti i neaktivnosti mladih, jasnije sagledaju izazovi i mogućnosti njihovog prevazilaženja.

Milano, EU, MOS

Tokom trodnevnog događaja, predstavnici delegacije iz Republike Srbije su bili u prilici da svojim prezentacijama i izlaganjima kolegama iz inostranstva predstave normativno-strateške okvire usmerene ka poboljšanju zapošljivosti mladih, trenutnom stanju na tržištu rada i statističke podatke o mladima, kao i mere koje se preduzimaju u cilju boljeg povezivanja obrazovanja i tržišta rada.

Na osnovu predočenih iskustava, svi učesnici skupa, među kojima je bila i pomoćnik ministra za omladinu Snežana Klašnja, složili su se da je potrebno dalje raditi na unapređenju saradnje relevantnih institucija na nacionalnom nivou kako bi se uspostavila svrsishodna koordinacija aktivnosti u pružanju integrisanih usluga mladima za njihovo zaposlenje, uz posebno posvećivanje pažnje mladima koji nisu u obrazovanju, nisu zaposleni, niti na obukama – tzv. NEET kategorija.

Milano, EU, MOS

Ovaj događaj u vidu učenja i razmene prakse, predstavlja deo stalne podrške Evropske fondacije za obuku partnerskim zemljama, posebno zemljama u procesu pristupanja Evropskoj uniji, u pogledu razvoja i primene integrisane strategije podrške tranziciji mladih ljudi iz obrazovanja na tržište rada.

Priliku da učestvuju u događaju imali su predstavnici državnih organa nadležnih za obrazovanje, rad i zapošljavanje, omladinu i sport, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, kao i predstavnici civilnog sektora koji se bave zapošljavanjem i preduzetništvom mladih iz Republike Srbije.

Top