Вести

Датум: 27.03.2018

Централизоване јавне набавке 3-17 - Партија 2 гориво БМБ 95

Датум: 16.03.2018

Јaвна набавка 1/2018 - Организовање разних дешавања и спровођење активности у оквиру билатералне сарадње

Датум: 13.11.2017

Јавна набавка 15/17 - Услуге штампања промотивно репрезентативног материјала

Датум: 02.10.2017

Јавна набавка 10/17 - Ангажовање агенције за реализацију конференције о омладинској политици

Датум: 12.09.2017

Јавна набавка 11/17 - Одржавање евиденционог деловодника и пратећег софтвера

Датум: 01.08.2017

Јавна набавка 9/17 - Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај

Датум: 31.07.2017

Јавна набавка 7/17 - Одржавање евиденционог деловодника и пратећег софтвера

Датум: 16.06.2017

Јавна набавка 6/17 - Текуће поправка и одржавање опреме за саобраћај

Датум: 29.05.2017

Јавна набавка 4/2017 - Унапређење функционалности, изгледа и одржавање сајта Министарства

Датум: 12.05.2017

Јавна набавка 3/2017 - Услуга одржавања књиговодственог софтвера


Страница 10 од 17
Top