Вести

Датум: 05.04.2021

Јавна набавка 29/2021 - Поштанске услуге

Датум: 02.04.2021

Јавна набавка 16/2021 - Одржавање књиговодственог софтвера

Датум: 22.03.2021

Јавна набавка 30/2021 - Набавка електронског сертификата

Датум: 18.03.2021

Јавна набавка 15/2021 - Услуге прес клипинга

Датум: 25.11.2020

Н-9/2020 - Набавка новогодишњих пакетића, набавкa без примене ЗЈН

Датум: 16.11.2020

Н-8/2020 - Антивирусне лиценце и антивирусна заштита, набавка без примене ЗЈН

Датум: 30.10.2020

Н-7/2020 - Поправка и одржавање возила, набавка без примене ЗЈН

Датум: 28.10.2020

Н-6/2020 - Услуге безбедности и здравља на раду, набавка без примене ЗЈН

Датум: 22.10.2020

Н5-2020 - Осигурање возила, набавка без примене ЗЈН

Датум: 18.08.2020

Јавна набавка 1.1.9/2020 - Платформа за исцртавање (мапирање) мрежне топологије, идентификацију, аутентификацију и контролу портова мрежних уређаја


Страница 4 од 19
Top