Вести

Датум: 25.02.2015

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности – услуга Унапређење функционалности, изгледа и одржавање сајта Министарства омладине и спорта (јавна набавка број 1/2015)

Датум: 19.02.2015

Претходно обавештење - Извођење радова на изградњи aтлетског стадиона, прва фаза

Датум: 16.01.2015

Претходно обавештење - Извођење радова на изградњи Атлетске дворане, друга фаза

Датум: 06.11.2014

Потенцијалним понуђачима за ЈН 25/2014

Датум: 31.10.2014

Јавна набавка мале вредности - Услуга штампања репрезентативног материјала за потребе Министарства

Датум: 27.08.2014

Позив за подношење понуда за јавну набавку добара – набавка поклона, за партију II

Датум: 08.08.2014

Обавештење о обустави поступка јавне набавке - ОРН: 45212000

Датум: 15.07.2014

Јавна набавка - поклони и награде

Датум: 07.05.2014

Јавна набавка текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај

Датум: 23.04.2014

Јавна набавка прање возила


Страница 16 од 18
Top