Вести

Датум: 05.09.2018

Јавна набавка 9/18 - Одржавање евиденционог деловодника и пратећег софтвера

Датум: 28.08.2018

Јавна набавка 7/2018- Одржавање и сервис службених аутомобила

Датум: 14.08.2018

Јавна набавка 8/2018 - Истраживање о положају и потребама младих

Датум: 27.07.2018

Jавна набавка 1.3.9/2018,O5 - Радови на завршетку доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђе” у Тополи

Датум: 28.06.2018

Јавна набавка 6/2018 - Услуге штампања

Датум: 15.06.2018

Јавна набавка 5/2018 - Услуге посредовања при куповини авио и других карата и резервацијих хотелског смештаја

Датум: 04.06.2018

Јавна набавка 4/2018 - Одржавање сајта

Датум: 23.05.2018

Јавна набавка 3/2018 - Одржавање књиговодственог софтвера

Датум: 18.05.2018

Jавна набавка радова број 1.3.3/2018,O 2 - Завршетак изградње Дома Партизана у Лесковцу

Датум: 15.05.2018

Јавна набавка радова број 1.3.4/2018,O 3 - Реконструкција објеката егреле Љубичево


Страница 10 од 19
Top