Усвојен нови Закон о спорту

Удовичић је, говорећи о новинама које Закон о спорту доноси, истакао да је повећана одговорност свих који раде са децом, да ће здравствени прегледи за децу од шест до 14 година бити бесплатни, а висина чланарине за малолетнике, према његовим речима, не може да буде већа од 10% просечне зараде на нивоу Републике Србије.

Министар је нагласио и да ће нови закон заштитити младе српске спортисте јер прописује да уговори о посредовању са менаџерима могу да се закључе на највише две године. Такође, уводи се и јединствени визуелни идентитет наше репрезентације. Нови закон отвара и могућност оснивања Националног фонда за развој спорта од стране од стране Републике.

Од сада ни једна организација у области спорта и то како од Републике, тако и од покрајине и локала не може да добије више од 20% од укупног буџета опредељеног за спорт. Жеља је да се више функције у спорту и чланство у органима не третирају само као бенефиције,  а уводи се и принцип један човек – једна функција.

Top