Учешће Републике Србије на састанку Европске мреже политике целоживотног вођења

Састанак Мреже организују министарства Републике Финске надлежна за образовање, културу, запошљавање и привреду у сарадњи са Европском комисијом и координационим телом Европске мреже политике целоживотног вођења.

Пленарни састанци Европске мреже политике целоживотног вођења у 2015. години тематски покривају политику целоживотног учења Европске уније, и својеврсна су прилика за чланице мреже да заједнички креирају алате у погледу развијања политика вештина управљања каријером, јачања контроле квалитета и развоја политике засноване на доказима, као и израду смерница за системе образовања, обуке, запошљавања и социјалне политике у циљу побољшања искуства напредовања у каријери грађана и јачања професионализма у пружању каријерних услуга.

Snežana Klašnja, Finska

Будући да су на састанку у Републици Финској националне делегације имале прилику да говоре о примерима добре праксе у области каријерног вођења и саветовања, помоћница министра за омладину, Снежана Клашња, је колегама из 28 европских земаља представила механизме сарадње и координације у спровођењу Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији.

Европска мрежа политике целоживотног вођења коју је образовала Европска комисија 2007. године, успостављена је ради пружања помоћи државама чланицама Европске уније и земљама суседима које учествују у програму Еразмус+ у развијању политике целоживотног вођења у области образовања и запошљавања. Будући да Мрежу воде државе чланице, може се сматрати и иновативном формом отвореног метода координације. Мрежа данас обухвата 30 европских земаља, при чему је 29 чланова, Швајцарска има статус посматрача, а Република Србија је од ове године пуноправни члан Европске мреже политике целоживотног вођења.

Top