Стратегијом за младе до бољих шанси и стартних позиција

Боровчанин се заложио за равноправност, недискриминацију и поштовање људских и мањинских права младих људи у Србији.

“Млади заслужују боље шансе и једнаку стартну позицију без обзира да ли потичу из богатих или сиромашних породица, градских или сеоских средина, без обзира на верске, националне и све друге различитости, независно од својих политичких опредељења”, нагласио је Боровчанин у разговору са младима и осталим учесницима округлог стола у оквиру јавне расправе о новој Националној стратегији за младе у Лозници.

Он је истакао да се не сме правити разлика или неједнако поступање према младима, по било ком основу.

Након што се упознао са коментарима и предлозима младих и њихових организација на радни текст Националне стратегије, Боровчанин је охрабрио лични и друштвени развој омладине уверавањем да ће се обезбедити поштовање различитости, права, слобода и достојанства.

“Омладини смо дужни једнаку шансу, а на њима је да граде лични и друштвени успех према интересовањима и способностима”, закључио је државни секретар Боровчанин.

 
Top