Шеста седница Савета за младе одржана у новом саставу

 

С обзиром да је у претходном периоду Министарство омладине и спорта иницирало и добило резултате два важна истраживања, Савету су представљени кључни налази. Представнице Економског института, као реализатора истраживања о предузетништву младих, говориле су о резултатима студије и препорукама за унапређивање регулаторног оквира за бављењем предузетнишвом у три изабране делатности. Чланови Савета подржали су израду овако свеобухватне студије уз спремност да и сами доставе своје виђење препорука за побољшање предузетничког амбијента за младе. Кључне резултате и уочене трендове у ставовима, положају и потребама младих, представиле су истраживачице агенције Нинамедиа.

Наредна седница Савета за младе планирана је у дргугој половини јануара 2017. године када се очекује да ће члановима бити представљен радни нацрт измена и допуна Закона о младима и када би Савет формулисао препоруке ка Влади и ресорним министарствима за унапређење прописа и аката јавне политике у циљу подршке омладинском предузетништву.

Top