Резултати Јавног конкурса за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели финансијских средстава за програме и пројекте за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих.

Министарство је и ове године наставило са подршком активностима и пројектима којима се  развијају сервиси, услуге и механизми који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу, а у циљу стимулисања различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих. У том циљу, Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих који је расписан 11. фебруара 2017. године, на основу предлога комисије, од пристиглих 91 предлога програма и пројеката, одабрало 21 програм и пројекат који ће се финансирати у укупном износу од 39.816.162,33 динара.

За реализацију области 1: спровођење програма омладинског предузетништва подржано је 10 програма и пројеката, области 2: спровођење програма који повећавају запошљивост младих подржано је 5 програма и пројеката, области 3: развијање и спровођење програма који развијају предузетнички дух и финансијску писменост код младих у основним и средњим школама подржано је 3 програма и пројеката, области 4: спровођење програма за повећање запошљивости младих који се суочавају са додатним баријерама приликом уласка на тржиште рада подржано је 2 програма и пројеката, области 5: развијање услуга и механизама који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу подржан је 1 програма/пројекат.

Министарство, као главни стратешки циљ, три године уназад поставило управо унапређење запошљивости и услова за запошљавање младих. И ове године, министарство наставља са подршком активностима и пројектима којима се  развијају сервиси, услуге и механизми који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу, а у циљу стимулисања различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих. Подршка запошљавању, самозапошљавању и предузетништву  младих један је од циљева Националне стратегије за младе 2015-2025. године. Овим конкурсом, Министарство омладине и спорта настоји да пружи подршку већем броју програма или пројеката реализованих кроз мултисекторска партнерства којима ће се остварити следећи кључни резултати: понуђени одрживи механизми који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу који могу да се мултипликују, покренути омладински предузетнички подухвати, запослење одређеног броја младих укључених у програм или пројекат или покретање сопственог бизниса.

Резултате Jавног конкурса за програме и пројекте подршке младима у запошљавању можете преузети ОВДЕ.

Top