Резултати Jавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике

С циљем пружањa подршке за развијање секторских политика и јачање међусекторске сарадње, унапређење формалног и неформалног образовања младих ради стицања практичних знања и вештина; подизање капацитета удружења младих и канцеларија за младе за остваривање међународне сарадње и коришћење фондова, Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике који је расписан 4. марта 2016. године, на основу предлога комисије, од пристиглих 11 предлога, одабрало 2 пројекта који ће се финансирати у укупном износу од 13.535.959,50 динара.

За:

  • Област 1: Подршка развоју међуресорних програма и умрежавање свих актера омладинске политике – нема предложених пројеката за финансирање;
  • Област 2: Стандардизација омладинског рада – подржаће се један пројекат у износу од 7.965.909,50 динара;
  • Област 3: Оснаживање канцеларија за младе – подржаће се један пројекат у износу од 5.570.050,00 динара.

Честитамо свим подносиоцима пројеката којима су одобрени пројекти за реализацију и желимо пуно успеха у спровођењу истих.

Резултате Jавног конкурса за развој и спровођење омладинске политике можете преузети ОВДЕ.

Top