Резултати Јавног конкурса за програме и пројекте подршке младима у запошљавању

Министарство је и ове године наставило са подршком активностима и пројектима којима се развијају сервиси, услуге и механизми који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу, а у циљу стимулисања различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих. У том циљу, Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за програме и пројекте подршке младима у запошљавању који је расписан 4. марта 2016. године, на основу предлога комисије, од пристиглих 101 предлога пројеката, одабрало 28 пројеката који ће се финансирати у укупном износу од 61,596,045.00 динара.

За реализацију области 1: Спровођење програма омладинског предузетништва подржано је 7 пројеката, области 2: Спровођење програма који повећавају запошљивост младих – 14 пројеката, области 3: Спровођење програма за запошљавање младих који се суочавају са додатним баријерама приликом уласка на тржиште рада – 3 пројекта, док је ра реализацију области 4: Развијање услуга и механизама који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу подржано 4 пројекта.

Министарство омладине и спорта је, као главни стратешки циљ, три године уназад поставило управо унапређење запошљивости и услова за запошљавање младих. Подршка запошљавању младих и омладинском предузетништву један је од циљева Националне стратегије за младе 2015-2025. године. Овим конкурсом, Министарство омладине и спорта настоји да пружи подршку већем броју програма или пројеката реализованих кроз мултисекторска партнерства којима ће се остварити следећи кључни резултати: понуђени одрживи механизми који поспешују запошљивост и запосленост младих кроз међусекторску сарадњу који могу да се мултипликују, покренути омладински предузетнички подухвати, подржано отварање нових радних места за младе, повећан број понуђених програма за запошљавање младих који се суочавају са додатним баријерама приликом уласка на тржиште рада, обухват младих који су прошли кроз програме за повећање запошљивости младих (радне/стручне праксе, обуке  и сл.).

За преостали део нераспоређених средстава, у износу до 15,403,955.00 динара, Министарство ће расписати нови конкурс.

Резултате Jавног конкурса за програме и пројекте подршке младима у запошљавању можете преузети ОВДЕ.

Питања у вези са резултатима конкурса можете упутити путем мејла: konkursi.omladina@mos.gov.rs или телефона: 011 313 09 18.

Честитамо свим подносиоцима пројеката којима су одобрени пројекти за реализацију и желимо пуно успеха у спрођењу истих.

 
Top