Резултати Јавног конкурса за програме и пројекте подршке младима у образовању, васпитању, безбедности, здрављу и партиципацији

У циљу спровођења циљева Националне стратегије за младе, као и пружања подршке у реализацији омладинских волонтерских пројеката и организовању међународних волонтерских кампова, Министарство омладине и спорта наставља да пружа подршку удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима у спровођењу различитих омладинских активности. У том циљу, Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за програме и пројекте подршке младима у образовању, васпитању, безбедности, здрављу и партиципацији који је расписан 4. марта 2016. године, на основу предлога комисије, од пристиглих 147 предлога пројеката, одабрало 24 пројеката за део конкурса А: спровођење циљева Националне стратегије за младе, који ће се финансирати у укупном износу од 18,059,845.00 динара, односно 7 пројеката за део конкурса Б – спровођење програма МЛАДИ СУ ЗАКОН који ће се финансирати у укупном износу од 19,999,850.00 динара.

За реализацију области А-1: здравље и безбедност младих подржано је 8 пројеката, области А-2: васпитање и образовање младих – 5 пројеката, области А-3: партиципација и активизам  – 4 пројекта, области А-4: социјална инклузија – 2 пројекта, области А-5: мобилност и информисање младих – 1 пројекат, области А-6: култура, креативност и квалитетно провођење слободног времена младих – 2 пројекта док је за реализацију области А-7: заштита животне средине и одрживи развој подржано 2 пројекта. За реализацију дела конкурса Б – спровођење програма МЛАДИ СУ ЗАКОН, одабрано је удружење које ће бити задужено за подршку спровођењу омладинских волонтерских пројеката и волонтерских кампова на територији одабране групе округа, као и Ресурс центри за 6 од 12 дефинисаних група округа.

Овим конкурсом, Министарство омладине и спорта наставља да пружа подршку партнерима из цивилног сектора у спровођењу циљева Националне стратегије за младе, а у сврху постизања заједничког циља -  континуирано и систематско улагање у развој младих и успостављање партнерског односа младих и државе како би се повећало активно учешће у друштву, подстакла друштвена интеграција и обезбедила укљученост младих у развој омладинске политике. Поред тога, Министарство наставља активности на оснаживању субјеката омладинске политике за спровођење волонтерских програма и пројеката, као и на унапређењу услова за волонтирање међу младима и за младе.

За преостали део нераспоређених средстава, у износу до 21,369,305.00 динара, Министарство ће расписати нови конкурс.

Резултате Jавног конкурса за програме и пројекте подршке младима у образовању, васпитању, безбедности, здрављу и партиципацији можете преузети ОВДЕ.

Питања у вези са резултатима конкурса можете упутити путем мејла: konkursi.omladina@mos.gov.rs или телефона: 011 313 09 18.

Честитамо свим подносиоцима пројеката којима су одобрени пројекти за реализацију и желимо пуно успеха у спровођењу истих.

 
Top