Резултати Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

С циљем стварања услова за унапређење положаја и учешћа младих у локалној заједници и стимулисања различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих, Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу који је расписан 4. марта 2016. године, на основу предлога комисије, од пристигла 54 предлога, одабрало 21 пројекат који ће се финансирати у укупном износу од 25.720.643,99 динара.

За део конкурса А:

област A-1: Стварање услова за квалитетно провођење слободног времена, активно учешће у друштву, спровођење културних садржаја и информисање прилагођено потребама свих категорија младих (реконструкција и опремање омладинских клубова, канцеларије за младе, инфо центра и других простора за младе), подржаће се осам пројеката у укупном износу од 7.306.764,99 динара;

област A-2: Стварање услова за промоцију и упражњавање здравих и безбедних стилова живота младих у јединицама локалне самоуправе прилагођено потребама свих категорија младих (учешће у изградњи рекреативних спортских терена, теретана на отвореном, отворених простора за рекреативне садржаје, бициклистичке, трим стазе), подржаће се седам пројеката у укупном износу од 7.798.259,00 динара;

док ће се за део конкурса Б: Развијање услуга и механизама који поспешују запошљивост и запосленост младих, између осталог, и кроз међусекторску сарадњу, подржати шест пројеката у укупном износу од 10.615.620,00 динара.

Честитамо свим јединицама локалне самоуправе којима су одобрени пројекти за реализацију и желимо пуно успеха у спровођењу истих.

Резултате Јавног конкурса за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу можете преузети ОВДЕ.

Top