Резултати Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Mлади су законˮ

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора.

У циљу спровођења циљева Националне стратегије за младе, као и пружања подршке у реализацији омладинских волонтерских пројеката и организовању међународних волонтерских кампова, Министарство омладине и спорта наставља да пружа подршку удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима у спровођењу различитих омладинских активности како би се повећало активно учешће младих у друштву и подстакла њихова укљученост у развој омладинске политике у Србији.

Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су законˮ који је расписан 25. марта 2019. године, на основу предлога комисије, од пристиглих 131 предлога програма и пројеката, одабрало 30 програма и пројеката које ће финансирати у укупном износу од 67.994.590,35 динара.

За реализацију циља конкурса 1) Спровођење циљева Националне стратегије за младе, одобрено је 45.994.590,35 динара за спровођење 29 програма и пројеката из следећих области: образовање, васпитање и обука; активизам и активно учешће младих; здравље, благостање, популациона едукација младих; безбедност; социјална укљученост; мобилност; информисање; култура и креативност младих. За реализацију циља конкурса 2) Спровођење програма МЛАДИ СУ ЗАКОН одобрено је 22.000.000,00 динара за спровођење једног програма.

Резултате Jавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су законˮ можете преузети ОВДЕ.

 

Top