Резултати Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Mлади су законˮ

Министарство омладине и спорта донело је одлуку о додели средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора.

У циљу спровођења циљева Националне стратегије за младе, као и пружања подршке у реализацији омладинских волонтерских пројеката и организовању међународних волонтерских кампова, Министарство омладине и спорта наставља да пружа подршку удружењима младих, удружењима за младе и њиховим савезима у спровођењу различитих омладинских активности како би се повећало активно учешће младих у друштву и подстакла њихова укљученост у развој омладинске политике у Србији.

Министарство омладине и спорта је у оквиру Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су законˮ који је расписан 30. априла 2018. године, на основу предлога комисије, од пристиглих 134 предлога пројеката, одабрало 46 пројеката које ће финансирати у укупном износу од 66.796.338,00 динара.

За реализацију дела конкурса А - Спровођење циљева Националне стратегије за младе, обезбеђено је 46.599.948,00 динара за спровођење 34 пројеката из следећих области: образовање, васпитање и обука; активизам и активно учешће младих; здравље, благостање, популациона едукација младих; безбедност; социјална укљученост; информисање и култура и креативност младих. За реализацију дела конкурса Б-1: Подршка спровођењу омладинских волонтерских пројеката и волонтерских кампова на територији одабране групе округа финансираће се 11 пројеката у укупном износу од 13.196.750,00 динара, док ће се за део конкурса Б-2: Подршка координисаном спровођењу националног програма „Млади су законˮ финансирати један пројекат у укупном износу од 6.999.640,00 динара.

Резултате Jавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су законˮ можете преузети ОВДЕ.

 

Top