Регионална канцеларија за сарадњу младих расписује Конкурс за ангажовање Заменика генералног секретара

Регионална канцеларија за сарадњу младих (РКСМ) представља независни институционални механизам за сарадњу младих западног Балкана, која је успостављена споразумом потписаним 4. јула 2016. године у Паризу. Уговорне стране су Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Македонија, Црна Гора и Србија.

Мисија РКСМ је:

  • подстицање размена младих и њихових идеја, као основе будуће сарадње у региону, засноване на вредностима коегзистенције, толеранције и поштовањa људских права и разноликости, као и посвећености принципима инклузије и безбедности;
  • унапређење регионалне сарадње међу младима и институцијама које се баве младима и обезбеђивање имплементације заједничких програма за младе који се фокусирају на принципе демократског управљања, одрживог економског раста, образовања и иновација;
  • координација сарадње младих западног Балкана.

Структуру РКСМ чине Управни одбор, Секретаријат и Саветодавни одбор. Секретаријат РКСМ чине седиште које се налази у Тирани и локални огранци у свакој од пет Уговорних страна. Секретаријат се састоји од генералног секретара, заменика генералног секретара као и административног, програмског и помоћног особља.

Заменик генералног секретара помаже генералном секретару у вршењу његовог мандата, а посебно је одговоран за:

  • надгледање и координацију рада Секретаријата;
  • осигуравање да целокупно особље Секретаријата поштује Правила процедуре и финансијске прописе;
  • координацију рада Саветодавног одбора.

Заменик генералног секретара се именује на четири године консензусом Управног одбора, без могућности продужења. Заменик генералног секретара је одговоран генералном секретару и Управном одбору организације, ужива имунитет и привилегије које ће бити дефинисане у посебном Уговору који ће бити склопљен са земљом домаћином.

Све додатне информације у вези са овим конкурсом можете пронаћи на интернет адреси: www.roadtoryco.com

Напомена:

Према одредбама Статута РКСМ, у овом мандату за Заменика генералног секретара не може бити изабрано лице из уговорне стране која је домаћин (Република Албанија) и из које је Генерални секретар (Република Србија).

Top