Реформом средњег стручног образовања за учење на радном месту

Тема конференције били су до сада постигнути резултати у области реформе средњег стручног образовања у Републици Србији. Увођењем кооперативног модела заснованог на елементима дуалног система образовања до сада је модернизовано 59 стручних профила које похађа 43% од укупно уписаних ученика у средње стручне школе. У оквиру ГИЗ – ВЕТ пројекта развијени су и модернизовани профили: индустријски механичар, бравар-заваривач и електричар а неки ученици који су завршили школовање по овом систему већ су добили запослење у компанијама где су обављали праксу.

vet-foto

Имајући у виду важност стицања практичних и непосредно употребљивих знања и вештина по запошљивост младих, представници Министарства омладине спорта учествовали су у радној групи фокусираној на каријерно вођење и саветовање и оснаживање за предузетничке подухвате као и у радној групи која је разматрала стручно образовање у контексту средства за социјалну инклузију младих у ризику. Снежана Клашња, помоћник министра за омладину, нагласила је важност коришћења услуга каријерног саветовања и информисања као и значај вештина управљања каријером, посебно у периодима транзиције између различитих нивоа образовања. У закључним препорукама, истакнута је улога омладинских радника као ресурса за реинтеграцију младих који су рано напустили школовање и тако повећали ризик од маргинализације у друштву и дугорочне незапослености.

Више информација о конференцији као и презентоване материјале можете преузети ОВДЕ.

Top