"Радном праксом до нових радних места у Јужном Банату"

У оквиру пројекта спроведена је теоријска обука за 73 полазника у три партнерске општине, а последњег дана 2015. године окончана је и тромесечна радна пракса за 35 практиканата у оквиру пројекта. У току трајања пројекта запослено је четири лица, најављено је запошљавање још три у Панчеву и два у Пландишту.

"Један од главних приоритета Министарства омладине и спорта је смањење незапослености младих, што се огледа у томе да смо само у 2015. години, за побољшање запошљивости младих, уложили 943 милиона, и да смо финансирали 37 пројеката удружења грађана и јединица локалне самоуправе. У оквиру тих истих пројеката се до сада запослило око 400 младих, а укупна стопа незапослености младих у 2014. у односу на 2013. је опала за 3%", истакла је помоћница министра за омладину Снежана Клашња.

Снежана Клашња

Она је нагласила да је овај пројекат значајан и због умрежавања јединица локалне самоуправе - Панчево, Пландиште и Ковачица - привреде, Националне службе за запошљавање, и директно младих. 

Радна пракса у оквиру овог пројекта успешно је реализована у 15 менторских предузећа за 35 практиканата. У Пландишту је одржана пракса за 10 практиканата, у Ковачици такође за 10, а у Панчеву је успешно реализовало праксу 15 практиканата у 10 предузећа.

Реализација овог пројекта је допринела подизању свести грађана о значају неформалног образовања и целоживотног учења као ефикасног средства за повећање запошљивости младих и афирмације предузетничког амбијента. Преко 200 актера је директно учествовало у догађајима који су промовисале овај пројекат. Поред директних корисника, пројекат је био значајан за представнике јавног и пословног сектора у Панчеву, Ковачици и Пландишту јер је дошло до умрежавања и сарадње релевантних актера на пољу повећања запошљивости младих.

Top