Прва посета експертског тима Савета Европе

Независни експертски тим Савета Европе посетиће Републику Србију од 6. до 12. априла како би обавио процес евалуације спровођења Националне стратегије за младе за период 2008-2014. године. Евалуација се спроводи на захтев Министарства омладине и спорта, пред израду нове стратегије за младе за период 2015-2025. како би се могли сагледати реални ефекти урађеног, те дошло до корисних препорука за унапређење рада у омладинском пољу. Током посете, седмочлана делегација Савета Европе састаће се са представницима различитих институција са националног, покрајинског и локалног нивоа, омладинских организација и свих других актера од значаја за рад са младима, како би свако из свог угла могао да прикаже досадашњу сарадњу у омладинском пољу и властити допринос развоју омладинске политике у Републици Србији. Поред посете Министарству омладине и спорта, експертски тим ће између осталог посетити Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Министарство здравља и Министарство културе и информисања, као и Кровну организацију младих Србије, Европски омладински центар, НВО Хајде да, Покрајински секретаријат за спорт и младе, Националну асоцијацију практичара/ки омладинског рада, али и Еко центар у Сремским Карловцима, који је четврти акредитовани омладински центар у Европи. Експертска мисија обухватиће две посете Републици Србији и припрему завршног извештаја са препорукама, који ће јавности бити представљен крајем 2014. године.

Системска брига о младима на свим нивоима

„Данас се можемо похвалити системском бригом о младима на свим нивоима, и са поносом можемо рећи да се Србија у том смислу потпуно променила у односу на 2007. годину када су омладинске организације и млади тражили да добију своје министарство и своју стратегију,“ истакла је Весна Видојевић¸ самостална саветница Министарства омладине и спорта на трибини Ђачког парламента средње школе „Ђура Јакшић“ у Рачи. Она је пренела ђацима поздраве министра Вање Удовичића и честитке поводом дана ученичког параламента и нагласила да Министарство препознаје значај окупљања младих у ученичке парламенте, које им омогућава да, удруженим снагама, појачају глас младих у својој заједици, тако да се он чује и поштује. „Стратегија за младе, за чије смо се доношење заједно изборили са преко 16.000 младих људи, истовремено је и стратегија развоја наше земље коју је верификовала и Европска студентска унија. За мање од четири године створен је законски оквир и могућност за активно учешће младих у свим сферама друштвеног живота,“ предочила је Видојевић. Улога ученичких паралмената нарочито се истиче кроз учешће ученика у програму Млади су закон, који се спроводи се већ пету годину заредом. У оквиру овог програма у 26 округа у Србији спроведена су 673 омладинска пројекта, која су финасирана са преко 50 милиона динара. „Промене и побољшање тешких животних услова појединца су резултат низа малих корака и подршке која на том путу буде примењена“, закључила је Видојевић.
Top