Представљен „Водич за рад са осетљивим групама младих“

Водич за рад са осетљивим групама младих намењен је свима који се у свом раду баве програмима за младе и побољшањем положаја младих.

„Сва најзначајнија документа омладинске политике препознају и промовишу једнакост, равноправност и забрану дискриминације и обезбеђивање једнаких шанси за све младе у друштву“, истакла је помоћник министра Клашња, и додала како је уз Закон о младима основ за израду Водича и нова Национална стратегија за младе која прокламује подршку друштвеном укључивању младих из категорија у ризику од социјалне искључености.

Говорећи о предностима Водича, Клашња је нагласила да он садржи конкретне препоруке за рад, примере добре праксе и представља допринос изградњи институционалних капацитета и људских ресурса за рад са овим групама младих.

„Некада се деси да добре идеје остану само записане на папиру. У овом случају, сви заједно смо идеје преточили у акцију. Овај Водич је резултат тога“, закључила је помоћник министра за омладину Снежана Клашња.

Министарство омладине и спорта од 2012. године подржава развој компетенција и вредносне оријентације координатора/ки у овој области. Водич представља и подршку у спровођењу стандарда инклузивне омладинске политике.

Водич за рад са осетљивим групама младих можете преузети ОВДЕ

Top