Представљање радног нацрта Националне стратегије за младе 2015-2025

За потребе израде стратегије Влада РС је у јулу формирала и Радну групу за израду Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године и Aкционог плана за њено спровођење са основним задатком да изради Националну стратегију за младе за десетогодишњи период и Акциони план за три године спровођења стратегије.

Радна група има 53 члана (33 именована члана, а 20 чланова групе именовано по јавном позиву који је расписало Министарство омладине и спорта). Група је подељена на осам предложених тематских група: запошљавање и предузетништво, образовање и обука, здравље и благостање, партиципација и активизам, мобилност и информисање, социјална инклузија, креативност и култура и безбедност. Након вишенедељних интензивних активности, Радна група је израдила радни нацрт Националне стратегије за младе 2015-2025 који овим путем стављамо на увид младима и целокупној јавности и који можете преузети ОВДЕ. Превод радног нацрта на енглески језик доступан је ОВДЕ.

У циљу широко консултативног процеса, Министарство омладине и спорта организује и низ округлих столова од 3. до 20. октобра у неколико градова Србије. Распоред округлих столова можете погледати ОВДЕ.

Будући да желимо да чујемо мишљења свих група младих, формалних и неформалних, као и свих других заинтересованих страна, позивамо све заинтересоване који нису у могућности да присуствују округлим столовима, а који имају допуне или сугестије на радни нацрт Националне стратегије за младе 2015-2025 да своје коментаре доставе попуњавањем упитника доступног ОВДЕ.

Још једном позивамо све заинтересоване да узму активно учешће у овом процесу и да своје коментаре до 22. октобра доставе на имејл адресу omladina@mos.gov.rs.

Top