Позив за учешће у сагледавању остварености Националне стратегије за младе у 2015. години

Основни циљ израде овог извештаја је сагледавање остварености активности, очекиваних резултата и стратешких циљева у претходној календарској години, које према Националној стратегији за младе за период од 2015. до 2025. године и Акционом плану за њену примену у периоду од 2015. до 2017. године спроводи Министарство омладине и спорта уз учешће органа надлежних за посебне области у омладинском сектору и свих других субјеката омладинске политике на националном, покрајинском и локалном нивоу.

Имајући у виду да је Акционим планом за спровођење Националне стратегије за младе препознат широк круг учесника у реализацији активности, Министарство омладине и спорта овим путем позива све заинтересоване актере да до 10. децембра 2016. године попуњавањем упитника - линк за упитник, и упутство, допринесу изради свеобухватног и квалитетног извештаја о остварености Националне стратегије за младе у 2015. години.

ОВДЕ можете преузети Акциони план за спровођење Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2017. године.

Top