Позив за симпозијум „Заувек млади“ Савета Европе

Симпозијум има за циљ да допринесе размени мишљења и развоју заједничких одговора на изазове са којима се млади људи суочавају у њиховој транзицији ка аутономији и радном животу. Очекује се да ће учесници Симпозијума бити представници различитих владиних сектора одговорних за питања транзиције (омладински сектор, образовање, запошљавање и/или социјална питања), као и представници омладинских организација и националних савета за младе, те други социјални партнери као што су синдикати, удружења послодаваца и међународне организације чије су активности повезане са темом Симпозијума. Сви учесници морају да испуњавају следеће критеријуме:

- Да су становници држава-чланица потписница Европске културне конвенције

- Да говоре енглески или француски језик

- Да су присутни током целог трајања Симпозијума

- Да су посвећени да допринесу току Симпозијума и спремни да поделе своја искуства на ову тему.

Сви заинтересовани кандидати који испуњавају услове могу се пријавити попуњавањем онлајн пријаве на линку: http://youthapplications.coe.int/.

За сва питања у вези са скупом, на располагању је адреса: youthapplications@coe.int.

Пријављивање је отворено до 27. октобра 2014. до 12.00 часова.

Top