Потписани уговори са Националном асоцијацијом практичара/ки омладинског рада - НАПОР и Националном асоцијацијом канцеларија за младе – Асоцијација КЗМ

У сарадњи са НАПОР-ом ове године ће се наставити са стандардизацијом омладинског рада кроз акредитацију организација, професионализацију људских ресурса, признавање и препознавање омладинског рада, подршку програмима неформалног образовања којима се стичу практична знања и вештине за професионални развој и позиционирање на тржишту рада кроз омладински рад, израда и примена инструмената за препознавање компетенција за запошљивост стечених неформалним образовање.

У сарадњи са Асоцијацијом КЗМ наставиће се оснаживање канцеларија за младе кроз стандардизацију рада канцеларија за младе и јачање капацитета координатора канцеларија за младе. Пружиће се подршка регионалној сарадњи канцеларија за младе и радиће се на развоју свих субјеката омладинске политике на локалном нивоу. Посебно важна биће и подршка Асоцијације КЗМ у изради и евалуацији локалних стратешких докумената.

Од свог оснивања до данас Министарство омладине и спорта је финансирало 8 пројеката НАПОР-а у укупном износу од око 30 милиона динара и два пројекта Асоцијације КЗМ са преко 10 милиона динара. Континуирана подршка савезу НАПОР и Асоцијацији КЗМ представља системску посвећеност Министарства омладине и спорта укључивању младих у доношење одлука.

Top