Помоћник министра Снежана Клашња на састанку Европског надзорног комитета за младе и Заједничког савета за младе Савета Европе

Од 26. до 28. марта 2018. године у Будимпшти одржан је 60. састанак Европског надзорног комитета за младе Савета Европе (CDEJ) и 38. састанак Заједничког савета за младе (CMJ). Састанцима су присуствовали представници 38 влада држава чланица као и бројни представници младих и међународних организација. Испред Републике Србије и Министарства омладине и спорта, на састанцима је учествовала помоћник министра, Снежана Клашња.

Током три дана састанака CDEJ и CMJ, разговарано је о примени препорука Комитета министара о омладинсклом раду; нацрту препорука земљама чланицама Савета Европе за унапређење подршке младим избеглицама и мигрантима на преласку у зрело доба; о једнаком приступу правима за младе; мобилности младих, сарадњи владиног и невладиног сектора; резултатима рада Европске омладинске фондације; кампање против говора мржње, примене европске омладинске картице; као и о другим темама од значаја за развој омладинске политике и омладинског рада.

На састанцима су размењена искуства, новине и текуће активности земаља чланица у области омладинске политике. Помоћник министра Снежана Клашња  је представила резултате рада у области омладинске политике у 2017.години као и  процес израде новог трогодишњег акционог плана (2018-2020) за спровођење Националне стратегије за младе.

Европски надзорни комитет за младе надгледа програме Савета Европе у омладинском пољу и саветује Комитет министара о свим питањима у овом домену. У процесу доношења одлука по системуко-менаџмента, CDEJ представља глас влада држава чланица.Заједно са представницима младих из невладиног сектора (Advisory Council on Youth, CCJ), CDEJ и CCJ сарађују и усаглашавају своје ставове у оквиру Заједничког савета за младе (Joint Council on Youth - CMJ) како би се утврдили приоритети Савета Европе у омладинском сектору. Европски надзорни комитет за младе чине представнци министарстава или других тела надлежних за младе из 50 држава чланица и потписница Европске културне конвенције.

 

 

Top