Подстицање активизма младих кроз пројекат „Дух младости“

У склопу пројекта, 30. јуна 2016. године, удружење Настави традицију организовало је Свечану академију на којој је учествовала Помоћник министра за омладину, Снежана Клашња. Она је истакла важност активног учешћа младих и њихове друштвене улоге као кључних начела на којима почива омладинска политика и која су уграђена у Закон о младима и Националну стратегију за младе. „Наш основни задатак јесте да младима улијемо веру и покажемо да својим ангажовањем и укључивањем макар и у локалне иницијативе доносе значајну промену на боље, да имају утицај, да је њихова енергија и потенцијал драгоцен овом друштву и да га заједно можемо усмерити у правцу остваривања приоритета који сами млади поставе“, рекла је Клашња.

Top