Одржана конференција „Национално саветовање о медијској и информацијској писмености у Србији“

Конференција „Национално саветовање о медијској и информацијској писмености у Србији“ одржана је 9. марта 2017. године у хотелу Метропол у Београду. Учесницима конференције, међу којима је био и велики број представника омладинског сектора и самих младих, обратила се Снежана Клашња, помоћник министра за омладину. Она је истакла зашто је  важно да нове генерације оспособимо да ефикасно користе механизме за проналажење информација, али још важније, како да науче да критички сагледавају изворе и промишљају њихову употребну вредност. Клашња је нагласила значај неформалног образовања као начина за стицање управо оних вештина које се не развијају у довољној мери кроз формално образовање – лична иницијатива и развој, проактивност, критичко мишљење, вештине комунукације и аналитичност. Министарство омладине и спорта настоји да, кроз пројекте и програме удружења које финансира, оснажи младе за стицање кључних компетенција кроз различите форме неформалног образовања. Добро информисање младих је само оно које обезбеђује приступ потпуним, разумљивим и поузданим информацијама и у складу је са њиховим потребама.

Национално саветовање има за циљ да иницира процес стварања специфичних савета и препорука о интегрисању медијске и информацијске писмености у формално, неформално и информално образовање. Конференцију је организовао Медијски едукативни центар уз финансијску подршку Европске комисије и УНЕСКО-а, а партнери су Министарство омладине и спорта и ресорна министарства задужена за образовање, културу и информисање и за телекомуникације.

Top