Одржана конференција „Информационе технологије, образовање и предузетништвоˮ

Након поздравног обраћања којим је отворила конференцију, помоћница министра Снежана Клашња одржала је и уводно предавање на тему „Омладинско предузетништво кроз спровођење омладинске политикеˮ. Том приликом приказала је резултате истраживања које Министарство омладине и спорта спроводи са истраживачким агенцијама у циљу сагледавања положаја и потреба младих у области образовања и запошљавања, програме и пројекате усмерене ка унапређењу омладинског предузетништва и даљем развоју његовог регулаторног оквира, као и примере добре праксе у развоју иновативних модела подстицања предузетништва младих посебно кроз предузетничко образовање. Посебно је нагласила значај међусекторске сарадње кроз успостављање сталног дијалога и сарадње јавног, цивилног и приватног сектора за успешно остваривање циљева омладинске политике усмеренх ка развијању омладинског предузетништва.

У оквиру конференције одржан је и стручни скуп за наставнике основних и средњих школа који се односио управо на значај стицања предузетничких и других вештина и компетенција потребних за целоживотно учење и примену нових информационо-комунаикационих технологија у настави.

Top