Одржана је јавна расправа и у Београду - Још смо ближе новој Стратегији за младе коју ћемо заједно спроводити, као што смо је заједно и креирали!

У Београду је одржана још једна јавна расправа о Предлогу стратегије за младе у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године.

Након одржане три јавне расправе, у Новом Пазару, Ужицу и Новом Саду, данас смо у Београду дискутовали са младима, саслушали њихове предлоге и сугестије о овој веома важној теми и заједно смо начинили још један корак ка стварању нове Стратегије за младе. Веома је важно да у директној комуникацији са младима заједно дођемо до најбољих одлука које су, пре свега, у њиховом интересу. Циљ је да кроз јавне расправе, којима је претходио једногодишњи широк и транспарентан процес консултација, који се одвијао како онлајн, тако и кроз директне сусрете са младима и онима који раде са младима, испунимо широк консултативни процес са свим заинтересованим странама. На досадашњим јавним расправама, млади су се веома активно укључили у дијалог о Предлогу стратегије за младе, а тако је било и данас, у Београду. Млади из нашег главног града су својим идејама и предлозима дали лични печат овом важном стратешком документу, чиме смо још ближе новој Стратегији за младе коју ћемо заједно спроводити, као што смо је заједно и креирали.

Јавна расправа биће одржана и у Нишу и у Косовској Митровици.

Top