Одржан састанак са ГИЗ евалуаторима у вези са реализацијом пројекта „Подстицање запошљавања младихˮ

Састанку је, поред Марије Радовановић из ГИЗ-а, присуствовао и четворочлани тим евалуатора ангажованих од стране ГИЗ-а, који чине стручњаци из области емпиријских економских истраживања са Института за економска истраживања из Лајбница, проф. др Jochen Kluve и Jonathan Stoterau као и независни експерти и консултанти у поменутој области Marco Waibler и др. Darjush Tafreschi.

Током разговора евалуатори су се упознали са начином праћења и оцене ефеката програма и пројеката које финансира Министарство омладине и спорта, информацијама у вези са спровођењем Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године као и начином прикупљања на подацима заснованих доказа који се користе у процесу креирања и имплементације омладинске политике.

Пројекат „Подстицање запошљавања младихˮ, финансира влада Сaвезне Републике Немачке, а спроводи ГИЗ и Министарство омладине и спорта као главни партнер.

Пројекат се спроводи у оквиру четири округа: Нишавског, Јабланичког, Сремског и Јужно-банатског са циљем побољшања положаја младих од 15 до 35 година на тржишту рада и успостављања модела локалних иницијатива за запошљавање младих. Кроз пројекат се инсистира на интегрисаном приступу који подразумева сет услуга: од каријерног вођења и саветовања, преко стручних обука и упућивања на посао до оспособљавања за самозапошљавање и предузетништво.

Top