Одржан састанак Пододбора за истраживање, иновације, информационо друштво и социјалну политику у Бриселу

У делегацији Републике Србије коју су чинили представници релевантних државних органа и организација, учествовала је и помоћница министра у Министарству омладине и спорта, Снежана Клашња која је Европску комисију информисала о функционисању канцеларија за младе на локалном нивоу, резултатима Париског омладинског форума, очекивањима од Регионалне канцеларије за сарадњу младих на западном Балкану, као и о учешћу Републике Србије у омладинској компоненти Еразмус+ програма Европске уније.

 

Представљајући најсвежије информације током првог дана састанка, помоћница министра је истакла да у 132 општинe у Републици Србији тренутно постоје канцеларије за младе, да је Министарство омладине и спорта са 400.000 евра подржало пројекте јединица локалне самоуправе, док у домену учешћа организација из Србије у омладинској компоненти Еразмус+ програма по броју одобрених пројеката и финансија, наше организације бележе најбоље резултате у региону, будући да је у последње две године Брисел одобрио 68 међународних омладинских пројеката укупне вредности преко 3,1 милион евра.

 

Представници Европске комисије су похвалили напоре које ово министарство предузима у погледу унапређења омладинске политике на локалном нивоу, ангажовању на успостављању Регионалне канцеларије за сарадњу младих, као и постигнућа у оквиру Еразмус+ програма.

 

СастанциЕУ‒Србија Пододбора за истраживање, иновације, информационо друштво и социјалну политику се одржавају једном годишње, а области које ово тело разматра су: кретање радника и социјална сарадња, културна сарадња и омладинска политика, развој људских ресурса, информационо друштво/аудиовизуелна политика и истраживање и иновације.

Top