Објављени јавни конкурси за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

Министарство омладине и спорта у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, број 30/18) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2019. годину,

расписује

ЈАВНЕ КОНКУРСЕ ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА:

 

  1. Јавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике;
  2. Јавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих.

Право учешћа на конкурсима:

Право учешћа на јавним конкурсима имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије, који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12) коју води Министарство омладине и спорта.

Рок и начин пријављивања на конкурс:

Рок за достављање предлога пројеката је 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 19. септембра 2019. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или шаље поштом (обичном поштом, пост експрес, курирском службом, пошиљком са потврђеним уручењем, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом стигне на писарницу у року за конкурисање, односно до 19. септембра 2019. године до 15:30 часова. Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „R” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање, односно 19. септембра 2019. године).

Конкурсна документација:

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката може се преузети овде:

  1. Јавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике;
  2. Јавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих.

Модел попуњеног Обрасца пријаве на конкурс можете преузети овде.

Top