Објављени jавни kонкурси за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

Министарство омладине и спорта у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, бр. 8/12, 11/13 и 15/16) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2017. годину,

 

расписује

ЈАВНЕ КОНКУРСЕ

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА

ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА, И ТО:

 

  1. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу;
  2. Jавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;
  3. Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су закон”;
  4. Jавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике

Право учешћа на конкурсима:

 

  • право учешћа на конкурсу 1) имају јединице локалне самоуправе које имају основану канцеларију за младе, у складу са чланом 22. Закона о младима;
  • право учешћа на конкурсима 2), 3) и 4) имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12) коју води Министарство омладине и спорта.

Рок и начин пријављивања на конкурс:

 

Рокови за достављање предлога програма и пројеката су 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 27. фебруара 2017. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или шаље поштом (обичном поштом, пошиљка са потврђеним уручењем  - „А” и „АА”, пост експрес, достава курирском или доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација приспе на писарницу у року за конкурисање, односно до 27. фебруара 2017. године до 15:30 часова.

Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „Rи бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање), односно 27. фебруара 2017. године.

Пријаве се достављају у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, искључиво по правилима наведеним у Смерницама за подносиоце програма или пројекта. Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или поштом на адресу:

 

Министарство омладине и спорта

Сектор за омладину

Булевар Михајла Пупина 2

11070 Београд

 

На предњој страни коверте, у горњем левом углу, мора бити наведен назив и адреса подносиоца пријаве, назив и област конкурса. Испод адресе министарства мора бити наведена напомена: НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ.

 

Конкурсна документација:

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце програма или пројеката може се преузети овде:

 

  1. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу
  2. Jавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих
  3. Jавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су закон”
  4. Jавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике

и лично у Министарству омладине и спорта, Сектор за омладину, Београд, Булевар Михајла Пупина 2, трећи спрат, канцеларија број 311.

За додатне информације можете се обратити на број телефона: 011/311-33-19 или путем електронске поште на адресу:  konkursi.omladina@mos.gov.rs.

Министарство ће током трајања конкурса организовати „отворена врата” за консултације у вези објављених јавних конкурса са заинтересованим подносиоцима предлога програма или пројеката 20. фебруара 2017. године у периоду од 12.30 до 15 часова. Заинтересовани могу да се пријаве на мејл konkursi.omladina@mos.gov.rs. Након пријаве, министарство ће подносиоцима пријаве послати мејл са додатним детаљима.

 

 

Top