Објављен преглед волонтерских група које се позивају на обуку/менторство у развијању предлога пројеката у оквиру програма МЛАДИ СУ ЗАКОН

У оквиру Конкурсa за финансирање омладинских волонтерских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих програма МЛАДИ СУ ЗАКОН, уз финансијску подршку Министарства омладине и спорта, Ресурс центри  су објавили преглед волонтерских група које се позивају на обуку/менторство у развијању предлога пројеката. Од пристиглих 266 пројектних идеја са територије Републике Србије, 186 волонтерских група се позива на обуку и менторство у циљу развијања идеја у предлоге пројеката.

Преглед волонтерских група које се позивају на обуку/менторство у развијању предлога пројеката:

 1. Западнобачки, Јужнобачки и Сремски округ – Сомборски едукативни центар (линк на резултате конкурса)
 2. Средњебанатски, Севернобачки и Севернобанатски округ – Омладински клуб Новог Бечеја (линк на резултате конкурса)
 3. Јужнобанатски и Београдски округ – Центар за грађанско деловање (линк на резултате конкурса)
 4. Браничевски и Подунавски округ – Омладина ЈАЗАС-а Пожаревац (линк на резултате конкурса)
 5. Борски и Зајечарски округ – Одред Извиђача Ђорђе Симеоновић Зајечар (линк на резултате конкурса)
 6. Шумадијски и Поморавски округ – Удружење грађана за социјални развој "Сунце" (линк на резултате конкурса)
 7. Мачвански и Колубарски округ – Удружење грађана Светионик (линк на резултате конкурса)
 8. Златиборски и Моравички округ – Удружење за друштвени развој младих "Интерактив" (линк на резултате конкурса)
 9. Расински и Топлички округ – ПРОАКТИВ (линк на резултате конкурса)
 10. Јабланички и Пчињски округ – Удружење "Народни парламент" (линк на резултате конкурса)
 11. Пиротски и Нишавски округ – Центар за развој грађанског друштва PROTECTA (линк на резултате конкурса)
 12. Рашки округ и територија Косова и Метохије – Центар за развојну политику и сарадњу (линк на резултате конкурса)

Програм МЛАДИ СУ ЗАКОН је национални програм Министарства омладине и спорта који има за циљ подстицање активизма и волонтирања међу младима, омогућавања стицања вештина за лични развој и бољу запошљивост кроз волонтирање, омогућавања доприноса младих одрживом развоју локалних заједница и подстицања препознатљивости волонтерског доприноса младих на локалном и националном нивоу.

Ове године, у 12 група округа који покривају целокупну територију Републике Србије, кроз овај конкурс, уз стручну и техничку помоћ Ресурс центара, након обуке и другог круга одабира, омогућиће се финансирање око 120 локалних омладинских волонтерских пројеката у износу од 7,2 милиона динара, који ће бити реализовани у периоду 12. август – 31. октобар 2017. године а кроз које ће неформалне групе младих и удружења младих имати прилику да уређују просторе за младе, спроводе акције заштите животне средине, подстицања хуманости, разумевања, толеранције и једнаких шанси за све младе, активности међугенерацијске солидарности, здравих и безбедних стилова живота.

Поред тога, кроз овогодишњи програм МЛАДИ СУ ЗАКОН, омогућена је реализација 34 међународна волонтерска кампа широм Србије у периоду јул-октобар 2017. године који ће укључити више од 630 младих људи из иностранства и целе Србије, а који ће се на сврсисходан начин ставити на располагање у службу развоја локалних заједница, у укупној дужини од 460 дана и 38.000 волонтерских сати. Фокус у избору волонтера ће бити стављен на младе са смањеним могућностима, из руралних и удаљених средина са отежаном комуникацијом, који нису путовали ван земље, не знају енглески и немају комјутер. Директну реализацију међународних волонтерских кампова, Министарство је финансирало са 3 милиона динара. Све информације о условима пријављивања за волонтерске кампове широм Србије можете преузети на интернет страници Националног програма волонтирања младих: www.kampovi.mis.org.rs.

Програм MЛАДИ СУ ЗАКОН до сада је дао значајан допринос подстицању волонтирања и активизма међу младима и пружању подршке у реализацији међународних волонтерских кампова као механизма за подстицање мобилности младих из целе Србије и њиховог укључивања да дају допринос локалним заједницама различитим од њихвог места боравка, интеркултуралног разумевања и умрежавања, као и локалних омладинских волонтерских пројеката којим се подстичу млади да утичу на препознат проблем или потребу у својој локалној заједници.

Од 2010. године, током реализације програма МЛАДИ СУ ЗАКОН, финансирано је више од 1300 омладинских ad-hoc волонтерских пројеката реализованих од стране удружења младих и неформалних омладинских група којима су уређивани простори за младе у локалним заједницама, спровођене акције за заштиту животне средине, акције у циљу подстицања хуманости и солидарности, разумевања и толеранције, безбедности, међугенерацијске сарадње и предузетништва младих. Поред тога, организовано је и 27 омладинских радних акција, а од 2014. године до краја 2017. године биће реализовано укупно 116 међународних волонтерских кампова уз подршку Младих истраживача Србије – Волонтерског сервиса Србије у којима је учествовало преко 1100 волонтера из више од 25 земаља и 300  младих из Србије и поклонило више од 60.000 волонтерских сати.

Top