Објављен јавни конкурс за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

Министарство омладине и спорта у складу са Законом о младима („Службени гласник РС”, број 50/11), Правилником о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора („Службени гласник РС”, број 30/18) и Планом извршења Министарства омладине и спорта за 2019. годину,

расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА

ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА:

  1. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу

Право учешћа на конкурсу:

Право учешћа на конкурсу имају локалне самоуправе које имају основану канцеларију за младе, у складу са чланом 22. Закона о младима.

Рок и начин пријављивања на конкурс:

Рокови за достављање предлога програма и пројеката су 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 9. августа  2019. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или шаље поштом (обичном поштом, пост експрес, курирском службом, пошиљком са потврђеним уручењем, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом стигне на писарницу у року за конкурисање, односно до 9. августа 2019. године до 15:30 часова. Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „R” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање, односно 9. августа 2019. године).

Конкурсна документација:

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката може се преузети овде.

Top